Om Västerås Pride

Ett Västerås för alla!

Västerås Pride är en ideell förening som arbetar för allas lika rättigheter. Genom att årligen arrangera Västerås Pridefestival skapar vi ett tryggt forum där HBTQI+-frågor hamnar i fokus. I Regnbågsparken samlar vi organisationer, verksamheter och politiska partier under tre dagar, där vi tillsammans tar emot alla våra besökare för att uppmärksamma och diskutera HBTQI+-frågor, med möjlighet att fokusera lite extra på situationen i Västerås. Under dessa dagar erbjuder vi bl.a. föreläsningar, workshops, utställningar och intressanta samtal, samt blandar ut det med musik och uppträdanden där emellan. Självklart har vi en Prideparad och en Pridefest också!

Styrelsen Västerås Pride 2023

Lotta Janhager

Ordförande

lotta@vasteraspride.se

________________________

Sara Patcha

Kassör

sara@vasteraspride.se

________________________

William Widfors

Vice Ordförande

william@vasteraspride.se

Kort om Västerås Prides bakgrund

Det hela började med Folkpartisten Ragnhild Källbergs motion ”Västerås City Pride” som lades fram sommaren 2012. RFSL Västmanland kontaktades och blev tillbedda att arrangera detta historiska evenemang, som tackade ja på en gång! I väntan på att motionen skulle godkännas började planerna så smått smidas. Västerås Pride har redan från start fått mycket uppmärksamhet. När motionen väl fått bifall 11 april 2013 drogs planeringen igång ordentligt och den första Pridefestivalen i Västerås anordnades samma år! Hösten 2015 bildades den ideella föreningen Västerås Pride.

Västerås Prides värdegrunder

Alla diskrimineringsgrunderna är inkluderade

Västerås Prides fokus ligger på sexualitet, kön, könsidentitet och könsuttryck, dock är samtliga diskrimineringsgrunder viktiga då de alla har en negativ påverkan på samhället. Diskriminering kan bland annat leda till utanförskap och ohälsa. Västerås Pride anser att det är av stor vikt att ha förståelse för detta i föreningens arbete.

Ett normkritiskt perspektiv

Normer kan utgöra ett starkt förtryck mot dem som inte följer normerna. Personer som inte faller in under de begränsande normer som råder i samhället faller lätt i glömska. Därför strävar Västerås Pride att hela tiden arbeta ur ett normkritiskt perspektiv där HBTQI+-personer och dess rättigheter synliggörs.

Ett öppet Västerås

Diskriminering, misshandel, hot och mobbning sker dagligen, även i Västerås. Detta har en negativ påverkan på HBTQI+-personer och närståendes hälsa och välmående. Därför verkar Västerås Pride för ett öppet och tryggt Västerås där alla kan känna sig välkomna.

Tillsammans gör vi skillnad

Om flera röster sprider samma budskap blir rösten starkare och hörs bättre. Möjligheterna blir betydligt större om fler organisationer samverkar för att kunna påverka och göra skillnad i samhället. Därför strävar Västerås Pride efter att samarbeta med andra organisationer och aktörer som arbetar för ett inkluderande samhälle.