Om Västerås Pride

Ett Västerås för alla!

Västerås Pride är en ideell förening som arbetar för allas lika rättigheter. Genom att årligen arrangera Västerås Pride-festival skapar vi ett tryggt forum där hbtq-frågor hamnar i fokus. Vi samlar politiska partier, organisationer och verksamheter under tre dagar för att uppmärksamma och diskutera hbtq-frågor, med möjlighet att fokusera på situationen i Västerås. Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utställningar och intressanta samtal, och blandar ut det med musik och uppträdanden där emellan.

Styrelsen Västerås Pride 2021

Jenny Rossgård

Ordförande
jenny@vasteraspride.se

Isabelle Sollén

Kassör
isabelle@vasteraspride.se

Lukas Renklint

Sekreterare

Kort om Västerås Prides bakgrund

Det hela började med Folkpartisten Ragnhild Källbergs motion ”Västerås City Pride” som lades fram sommaren 2012. RFSL Västmanland kontaktades och blev tillbedda att arrangera detta historiska evenemang, som tackade ja på en gång! I väntan på att motionen skulle godkännas började planerna så smått smidas. Västerås Pride har redan från start fått mycket uppmärksamhet. När motionen väl fått bifall 11 april 2013 drogs planeringen igång ordentligt! Hösten 2015 bildades den ideella föreningen Västerås Pride.

Västerås Prides idéprogram

Alla diskrimineringsgrunderna är inkluderade

Västerås Prides fokus ligger på sexualitet, kön, könsidentitet och könsuttryck, dock är samtliga diskrimineringsgrunder viktiga då de alla har en negativ påverkan på samhället. Diskriminering kan bland annat leda till utanförskap och ohälsa. Västerås Pride anser att det är av stor vikt att ha förståelse för detta i föreningens arbete.

Ett normkritiskt perspektiv

Normer kan utgöra ett starkt förtryck mot dem som inte följer normerna. Personer som inte faller in under de begränsande normer som råder i samhället faller lätt i glömska. Därför strävar Västerås Pride att hela tiden arbeta ur ett normkritiskt perspektiv där hbtq-personer och dess rättigheter synliggörs.

Ett öppet Västerås

Diskriminering, misshandel, hot och mobbning sker dagligen, även i Västerås. Detta har en negativ påverkan på hbtq-personer och närståendes hälsa och välmående. Därför verkar Västerås Pride för ett öppet och tryggt Västerås där alla kan känna sig välkomna.

Tillsammans gör vi skillnad

Om flera röster sprider samma budskap blir rösten starkare och hörs bättre. Möjligheterna blir betydligt större om fler organisationer samverkar för att kunna påverka och göra skillnad i samhället. Därför strävar Västerås Pride efter att samarbeta med andra organisationer och aktörer som arbetar för ett inkluderande samhälle.