Om Västerås Pride

Ett Västerås för alla!

Västerås Pride är en ideell förening som arbetar för allas lika rättigheter. Genom att årligen arrangera Västerås Pridefestival skapar vi ett tryggt forum där HBTQI+-frågor hamnar i fokus. 

I Regnbågsparken samlar vi organisationer, verksamheter och politiska partier under tre dagar, där vi tillsammans tar emot alla våra besökare för att uppmärksamma och diskutera HBTQI+-frågor, med möjlighet att fokusera lite extra på situationen i Västerås. Under dessa dagar erbjuder vi bl.a. föreläsningar, workshops, utställningar och intressanta samtal, samt blandar ut det med musik och uppträdanden där emellan. Självklart har vi en Prideparad och en Pridefest också!

Här kan du läsa om Västerås Prides historia

Våra värdegrunder

Västerås Prides fokus ligger på sexualitet, kön, könsidentitet och könsuttryck, dock är samtliga diskrimineringsgrunder viktiga då de alla har en negativ påverkan på samhället. Diskriminering kan bland annat leda till utanförskap och ohälsa. Västerås Pride anser att det är av stor vikt att ha förståelse för detta i föreningens arbete.

Normer kan utgöra ett starkt förtryck mot dem som inte följer normerna. Personer som inte faller in under de begränsande normer som råder i samhället faller lätt i glömska. Därför strävar Västerås Pride att hela tiden arbeta ur ett normkritiskt perspektiv där HBTQI+-personer och dess rättigheter synliggörs.

Diskriminering, misshandel, hot och mobbning sker dagligen, även i Västerås. Detta har en negativ påverkan på HBTQI+-personer och närståendes hälsa och välmående. Därför verkar Västerås Pride för ett öppet och tryggt Västerås där alla kan känna sig välkomna.

Om flera röster sprider samma budskap blir rösten starkare och hörs bättre. Möjligheterna blir betydligt större om fler organisationer samverkar för att kunna påverka och göra skillnad i samhället. Därför strävar Västerås Pride efter att samarbeta med andra organisationer och aktörer som arbetar för ett inkluderande samhälle.

Om föreningen

Här kan du läsa mer om föreningen i sig. Bl.a. stadgar, handlingar och styrelse.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss och spesifika mailadresser till just din fråga.