Kallelse till extra årsmöte 14:e januari 2018

Under detta extrainsatta årsmöte sker den avslutande överlämningen från tidigare styrelse. Den nya styrelsen har även tagit fram förslag på nya stadgar för godkännande.

Datum: 2018-01-14
Tid: 14:00
Plats: Västerås Folkhögskola

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Dokumentation från tidigare styrelse
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Bokföring
  3. Revisorernas berättelse
  4. Årsmötesprotokoll
 6. Beslut om ansvarsfrihet för tidigare styrelse
 7. Val av revisorer
 8. Förslag till nytt räkenskapsår
 9. Förslag till nya stadgar (ladda ner här)
 10.  Övriga frågor
 11.  Mötets avslutning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − tretton =