Sponsorer & Ambassadörer

Vill din förening/organisation stötta Västerås Pride och vårat viktiga arbete?

Vi har flera olika sponsorsavtal. Läs mer under ”Engagera dig” – ”Bli sponsor”.

Har ni någon egen idé på hur ni kan hjälpa Västerås Pride? Hör av er!

Årsmöte 2019

Då föreningen har bytt räkenskapsår kommer årsmötet fortsättningsvis att genomföras innan sista mars varje år istället för, som tidigare, på hösten.

Datum: 190331
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Culturen, Sintervägen 6.

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. Tänk på att det är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på två år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!

Välkommen på årsmöte och bio 18:e november

Kom och mingla med årets styrelse och Västerås Prides medlemmar. Alla är välkomna på mötet, men du som är medlem har även rösträtt och kan dessutom stanna för att kostnadsfritt se filmen Love, Simon efter mötet.

Datum: Söndag 18:e november 2018
Tid: 13:30-15:30 + gratis filmvisning efteråt för medlemmar
Plats: Culturen, Sintervägen 6 (ABF’s stora konferensrum)


Årsmötets program

13:30 – 14:00  
Vi bjuder på fika

14:00 – 15:30
Årsmöte

Under årsmötet väljer stämman en ny styrelse. Vill du kandidera som styrelseledamot, maila till kontakt@vasteraspride.se. Ett perfekt uppdrag för dig som vill engagera dig i Västerås Pride.

Under ett extrainsatt årsmöte i januari i år föreslogs och antogs nya stadgar, röstning om slutgiltigt antagande av dessa stadgar sker nu på årsmötet.

Sammanfattning av stadgeändringar/tillägg:

 • Byte av verksamhetsår från brutet till kalenderår.
 • Medlemsavgift som betalas under november eller december gäller hela nästkommande år.
 • Personer som har begått ekonomiskt brott eller brott som bryter mot föreningens grundläggande värderingar kan inte väljas till en förtroendepost.
 • Styrelsen består av minst 3 och max 9 ledamöter.

Nya föreslagna stadgar i sin helhet »
Nuvarande stadgar »

Årsmötesdokument

Bli medlem för att få rösträtt

15:30 – 17:30
Kostnadsfri biovisning för medlemmar av filmen Love, Simon

Alla förtjänar en riktigt bra kärlekshistoria. Men för Simon är det lite mer komplicerat. Ingen vet att han är gay och han har heller ingen aning om vem det är som han har blivit kär i på nätet – bara att det är någon som går i hans egen skola. Att reda ut dessa frågor visar sig vara både roligt, läskigt men också livsomvälvande. Love, Simon är en varmhjärtad historia om att finna sig själv och att bli förälskad. Läs mer om filmen »

Regi: Greg Berlanti
Skådespelare: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Längd: 1:50

Bli medlem för att gå på bio-visningen

Varmt välkommen önskar Västerås Prides styrelse:
Ann, Carita, Jenny, Johannes, Josefine, Peter, Ulrica och Tård.

Vilka vann i Västerås Prides skyltfönstertävling?

Nu kan vi äntligen presentera de lyckliga vinnarna i vår skyltfönstertävling. Tack för alla bidrag, tack till sponsorer som bidragit med fina priser, och tack till butikerna som skapat så fantastiska regnbågsfönster under Västerås Pride.

Butiken som fick flest röster var Önska följt av Amaryllis. Vi har utsett totalt tolv vinnare bland de som röstade på den vinnande butiken.

1:a pris

Fyra personer har vunnit varsitt förstapris-paket bestående av en weekend för två på Comfort Hotel och ett Västerås City-presentkort. Värde: ca 2 000 kr/paket.

…och vinnarna är…

 • J Westerlund
 • G Lehto
 • A Bernhardsson
 • R Östman

2:a pris

Två personer har vunnit varsitt andrapris-paket bestående av SF-biobiljetter inkl popcorn och ett Västerås City-presentkort. Värde: ca 600 kr/paket.

…och vinnarna är…

 • E Bolin
 • I Jernstedt

3:e pris

Fyra personer har vunnit varsitt tredjepris-paket bestående av 2 teaterbiljetter och frukost för en på Hotel Plaza. Värde: ca 550 kr/paket

…och vinnarna är…

 • A Olby
 • E Jernstedt
 • E Unell
 • J Faleke

4:e pris

Två personer har vunnit varsitt fjärdepris-paket bestående av SF-biobiljetter inkl popcorn och frukost för en på Plaza Hotel. Värde: ca 450 kr/paket

…och vinnarna är…

 • S Jernstedt
 • M Vretlund

Stort grattis till era vinster!

Tack för sponsring av priserna: Comfort Hotel, SF Bio, Aros Congress Center (Plaza Hotel), Västmanlands Teater, Västerås Citysamverkan