Pridefestival 2022!

Äntligen kan vi bjuda in till en fysisk Pridefestival, 30 juni – 2 juli!
Det är dessutom den tionde Pridefestivalen i Västerås och det vill vi fira stort!

Hjälp oss nå ut genom att bjuda in dina vänner och dela Facebook-evenemanget ❤

Det blir tre heldagar Pridefestival, i samband med Cityfestivalen, med scen och utställare i Regnbågsparken (Vasaparken), parad genom staden och mycket mer!

Håll utkik på våra sociala medier och här på hemsidan för program och andra uppdateringar.

Årsmöte 2022

Årets årsmöte genomförs digitalt via Zoom, 27:e mars kl. 15:00. Möteslänk:  https://us06web.zoom.us/j/83234030474

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemskap vara löst minst tre veckor innan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet.

OBS! Tänk på att det är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det! Gå in på vasteraspride.se och klicka på ”Bli medlem”.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, arbetsgrupp eller på annat sätt engagera dig i årets pridefestival – skicka ett mejl till kontakt@vasteraspride.se och berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du vill göra för Västerås Pride och varför du vill engagera dig.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på två år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!

Digital Prideparad 2021!

Nej, det är inte lika roligt med en digital parad som en fysisk. Men det är lika viktigt! Och för att göra det lite roligare har vi även i år en tävling med fina priser.

DELTA i den digitala prideparaden genom att SKICKA ETT FOTO till oss. Bilderna sammanställer vi sedan till ett bildspel samt lägger upp i ett fotoalbum. Det kan vara en bild på dig själv, din regnbågsfamilj, kompisgänget, kollegorna eller ett plakat/en banderoll.

TÄVLING!
Genom att skicka in ett foto kan du vinna ett Västerås City-presentkort, en Västerås Pride-tygkasse och ett Västerås Pride-nyckelband (alla 3 priserna gäller för alla kategorierna).

Tävlingskategorierna är:
– Mest kreativa utstyrsel
– Mest kreativa bild
– Starkast budskap
– Stoltast Regnbågsfamilj

Det går bara att vinna i en kategori. Vinnarna utses av styrelsen för Västerås Pride och annonseras på Västerås Prides Facebooksida, Instagramkonto och hemsida en vecka efter Pridefestivalen. Priserna överlämnas i Västerås enligt överenskommelse.

SKICKA din bild till: kontakt@vasteraspride.se alternativt i ett meddelande till Västerås Prides Facebook eller Instagram. KOM IHÅG ATT ANGE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER OM DU VILL VARA MED I TÄVLINGEN!

DEADLINE för att skicka in fotot är lördag 11/9 kl 18:00. Men vänta inte – skicka din bild redan idag!

Den digitala prideparaden publiceras lördag 11/9 kl 21:00!

Västerås Pridefestival 8-11 september!

Vi vet att ni är många som undrar hur det blir med årets Pridefestival och nu kan vi äntligen berätta!

Västerås Pridefestival genomförs i år 8-11 september 🏳‍🌈🥳❣️

Festivalen blir till största delen digital men det blir även flera fysiska träffar i mindre format. Vill du eller din organisation ha med en programpunkt – hör av dig till oss!

Årsmöte 2021

2021-03-31 kl. 19:00. Årets årsmöte genomförs digitalt via Zoom. Möteslänk: https://zoom.us/j/97647292573

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemskap vara löst minst tre veckor innan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet.

OBS! Tänk på att det är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det! Klicka på ”Bli medlem”.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, arbetsgrupp eller på annat sätt engagera dig i årets pridefestival – skicka ett mejl till kontakt@vasteraspride.se och berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du vill göra för Västerås Pride och varför du vill engagera dig.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på två år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!

Digital Prideparad 2020!

En Pridefestival är inte komplett utan en Prideparad, så självklart fixar vi även en digital parad!

Alla som vill delta SKICKAR ETT FOTO TILL OSS och så sammanställer vi dem till ett bildspel samt lägger upp dem i ett fotoalbum. Det kan vara en bild på dig själv, din regnbågsfamilj, kompisgänget, kollegorna eller ett plakat/en banderoll.

TÄVLING!
Genom att skicka in ett foto kan du vinna ett Västerås City-presentkort och andra fina priser (specificeras nedan). Tävlingskategorierna är:
– Mest kreativa utstyrsel
– Mest kreativa bild
– Slagkraftigast budskap
– Stoltast Regnbågsfamilj
Det går bara att vinna i en kategori. Vinnarna utses av styrelsen för Västerås Pride och annonseras på Västerås Prides Facebooksida, Instragramkonto och hemsida en vecka efter Pridefestivalen.

Skicka din bild till: kontakt@vasteraspride.se alternativt i ett meddelande till Västerås Prides Facebook eller Instagram. KOM IHÅG ATT ANGE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER OM DU VILL VARA MED I TÄVLINGEN!

DEADLINE för att skicka in fotot är lördag 15/8 kl 14:00. Men vänta inte – skicka din bild redan idag!

Priser:
– Mest kreativa utstyrsel vinner ett Västerås City-presentkort och en Västerås Pride-tygkasse.
– Mest kreativa bild vinner ett Västerås City-presentkort, ett regnbågsparaply och ett Västerås Pride-nyckelband.
– Slagkraftigast budskap vinner ett Västerås City-presentkort och två vuxenböcker från Tallbergs förlag.
– Stoltast Regnbågsfamilj vinner ett Västerås City-presentkort och tre barnböcker från Tallbergs förlag.

Priserna överlämnas i Västerås enligt överenskommelse.