Västerås Pride har en ny styrelse!

Följande personer valdes in till styrelsen vid det extra årsmötet ikväll:

Ordförande: Rebecka Berg

Kassör: Ulf Larsson

Ledamöter: Elias Frid, Lotta Janhager, Michaela Lundahl, Tuvalie Persson och Janet Smith.

Vi, Isabelle och Jenny, kommer finnas och stötta nya styrelsen vid behov under en övergångsperiod, men det här är vårt sista inlägg och ni kommer inte längre att kunna kontakta oss gällande Västerås Pride.

Nya styrelsen når ni enklast på kontakt@vasteraspride.se men ha lite tålamod om ni inte får svar direkt, då de har mycket att sätta sig in i.

Vi säger tack för oss och lycka till! Det kommer bli fantastiskt!

Extra årsmöte, måndag 6/2

Välkommen på extra årsmöte!

Måndag 6/2 kl. 17:30. Platsen är konferensrummet Kreativiteten i Stadshuset. Ingång från Fiskartorget. OBS! Kom i tid, för dörren är låst så vi måste stå och släppa in. Välkommen! Klicka gärna i om du kommer i Facebook-evenemanget.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Beslut om resultatdisposition
9. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
10. Val
a. Val av ordförande på 1 år
b. Val av kassör på 2 år
c. Val av ledamöter på två år
d. Val av revisorer samt en revisorssuppleant
e. Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
11. Årsmötets avslutande

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt.

Viktigt infomöte 22/1

Träff för ALLA som vill engagera sig i Västerås Prides överlevnad – som styrelseledamot eller på annat sätt!

Söndag 22/1 2023 kl 15:00 Plaza Hotell (Skrapan)

Ja, det är kort varsel, men om de som eventuellt tar över ska ha en chans att få ihop en festival i år så måste vi göra klart allt så fort som möjligt, för det tar flera månader att sätta ihop ett så stort evenemang.

Det är nu fler som visat intresse för att ta över än vad som behövs, men det betyder inte att det är klart! Vi behöver samla alla intresserade och få en helhetsbild av hur många av de som skrivit att de är intresserade som faktiskt kommer ta det hela vägen och vad var och en kan bidra med (till exempel hjälper det inte hur många som än vill engagera sig om ingen av dem vill/kan vara kassör), samt att vi kan berätta mer och svara på allas frågor vid ett och samma tillfälle.

Träffen är alltså tänkt att fungera som både informationsmöte och valberedande.

Så om du är minsta intresserad av att sitta i styrelsen eller på något annat sätt bidra till föreningen/festivalen – KOM PÅ TRÄFFEN PÅ SÖNDAG 22/1!

Ny styrelse behövs!

Är du redo att ta över Västerås Pride?

Det här har inte varit ett lätt beslut att ta och det är tungt att skriva de här orden, men det har blivit dags för oss i styrelsen/arbetsgruppen att, vid årsmötet 2023, lämna våra uppdrag. Därför behövs det nu nya eldsjälar som kan ta över arbetet!

Isabelle och Jenny har varit delaktiga i hälften av de tio festivaler som arrangerats. De senaste två festivalerna har de arrangerat helt på egen hand. Det är för mycket jobb för endast två personer (även om det är helt fantastiskt roligt och givande!) och nu är orken slut.

Även Lukas, som suttit kvar i styrelsen för att rädda föreningen, trots att han flyttat från Västerås, kommer att lämna uppdraget vid årsmötet.

Västerås Pridefestival har vuxit och fått mer och mer uppmärksamhet. Festivalen har börjat bli känd runt om i landet som en ”riktig” Pridefestival – alltså en som inte tillåter pink washing eller låter kommersiella intressen styra. Det är vi otroligt stolta över och vår förhoppning är att de som tar över driver festivalen vidare i den riktningen.

Västerås Pride är ett stort arrangemang som kräver en hel del jobb och kunskap, men det finns även en upparbetad grund med en stabil ram att utgå ifrån, många bra samarbetspartners och ordentlig dokumentation från de senaste fem åren.

För att föreningen, och därmed Västerås Pridefestival, ska fortsätta finnas behövs minst tre personer som tar över styrelseuppdrag vid årsmötet 15 januari 2023.

Du behöver inte ha arrangerat något stort evenemang eller ha suttit i styrelse förut, men arbetet kräver kunskap och förståelse för vad det innebär att driva en ideell förening och att inneha en position i dess styrelse (med konstituering, dagordning, protokoll, demokratiprocess, firmateckning, bokföring, revision m.m.). Det behövs någon som kan hantera hemsida, sociala medier, avtal, ekonomi, eventuella hot och säkerheten kring evenemanget. Och så klart behövs det någon som kan boka programpunkter och lägga programmet! Men, helt ärligt, det viktigaste att behärska är att kunna kommunicera i skrift. Det må låta fånigt, men den absolut största delen av arbetet består av att skriva mejl. Så glamoröst är det bakom kulisserna 😄

Utöver styrelse/arbetsgrupp behövs det även nya revisorer samt valberedning.

Allt arbete är helt ideellt, det utgår alltså inget arvode och det utförs på fritiden.

Om du är intresserad av att vara med i nästa års styrelse/arbetsgrupp – skicka ett mejl till kontakt@vasteraspride.se och berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du vill göra för Västerås Pride och varför du vill engagera dig.

Årsmöte 2023

Välkomna till Västerås Prides årsmöte 2023! Mötet äger rum 15 januari med start kl. 14, i lokalen Studio Corner i Hotel Plaza (i Skrapan).

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemskap vara löst minst tre veckor innan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet.

OBS! Tänk på att det snart är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det! Gå in på vasteraspride.se och klicka på ”Bli medlem”.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, arbetsgrupp eller på annat sätt engagera dig i Pridefestivalen 2023 – skicka ett mejl till kontakt@vasteraspride.se och berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du vill göra för Västerås Pride och varför du vill engagera dig.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på 2 år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!