Årsmöte 2020

Datum: 200329
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Culturen, Sintervägen 6.

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemskap vara löst minst tre veckor innan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet.

OBS! Tänk på att det är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det! Klicka på ”Bli medlem” här på hemsidan och följ instruktionerna.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, arbetsgrupp eller på annat sätt engagera dig i årets pridefestival – skicka ett mejl till kontakt@vasteraspride.se och berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du vill göra för Västerås Pride och varför du vill engagera dig.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på två år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!

Facebook-evenemanget finns här.

TACK!

Tack till alla er som bidragit till eller deltagit i årets pride på något sätt! 
Tack till våra fantastiska volontärer, alla artister och andra som hållit i programpunkter, alla utställare, sponsorer, medlemmar och besökare!

En vecka har gått och vi jobbar vidare. Det är mycket jobb kvar för årets pride och snart dags att börja förbereda nästa. Om du skulle vilja engagera dig eller hjälpa till på något sätt – tveka inte att höra av dig!

Paradordning 2019

Här nedan är paradordningen inför lördag 29 juni. Som privatperson är det bara att komma och gå med där det känns bra! Ni är välkomna överallt!
Samling kl. 12:30 vid korsningen av Kungsgatan/Slottsgatan
Start kl. 13:30

1. Västerås Pride 
2. RFSL Västmanland 
3. Transammans Västerås 
4. FPES 
5. ARO & ACE – aromantiska och asexuella 
6. RFSU Västmanland 
7. Svenska Kyrkans Unga Västerås Stift 
8. Skallbergets fritidsgård och klubb 
9. here4U 
10. Ungdomsmottagningen 
11. Amnesty grp 191 
12. Bearded Villains swedish chapter 
13. Clowner Mot Nazister 
14. Elektra Folkets Bio 
15. Öppna moderater Västmanland 
16. Svenska kyrkan Västerås 
17. Västmanlands Idrottsförbund 
18. Västerås Brottarklubb 
19. Scouterna Västmanland 
20. Vänsterpartiet Västerås 
21. Mälardalens Brand & Räddningsförbund 
22. MÄN Västerås 
23. Liberalerna 
24. Akademikerförbundet SSR 
25. Kommunal Västerås 
26. Daglig Verksamhet-Rondellen-FUB Västerås 
27. Västerås stad 
28. Region Västmanland 
29. Socialdemokraterna i Västerås 
30. Kriminalvården 
31. Länsstyrelsen i Västmanland 
32. Utopia Yoga Studios 
33. Aros Congress Center 
34. Hyresgästföreningen 
35. Moderaterna i Västerås 
36. If Metall Mälardalen 
37. Centerpartiet i Västerås 
38. Miljöpartiet 
39. Allmänheten

Köp biljetter till årets Pridefest!

Självklart avslutar vi pridefestivalen med en stor fest!
Bar, häng och dans till ingen mindre än DJ KATJA GUSTAFSSON!

Plats: Aros Congress Center (exakt lokal meddelas senare)
Tid: 22 – 03
Åldersgräns: 18 år
Bevakad garderob för 25 kr.

Biljetter:
Early bird: 140 kr (vid köp senast 9/6)
Ordinarie pris: 180 kr
Köp biljett här: https://magnetevent.se/Event/pridefesten-30167/

Obs! Kontantfri fest! 
Hela ACC är helt kontantfritt. I entrén tar vi förköpsbiljetter, kort och Swish. I garderob och bar gäller endast kortbetalning.

Bjud in dina vänner och sprid evenemanget så skapar vi den största och roligaste pridefesten! Länk till evenemanget på FB:
https://www.facebook.com/events/2303215739926962/